Jag hjälper organisationer och ledare att identifiera och genomföra de förändringar som behövs för att skapa autentiska varumärken. Vi mejslar fram det som är unikt och relevant för varumärket och kunderna, och arbetar för att alla delar av organisationen ska bidra till samma vision. Jag arbetar med verktyg inom marknadsföring, kommunikation, hållbarhet och ledarskap - ofta i nära samarbete med andra vassa aktörer – som du kan läsa mer om här nedan!

Mina uppdrag skiftar; allt från löpande uppdrag, till korta konsultinsatser och workshop och interimsuppdrag som ledare eller specialist. För närvarande arbetar jag som kommunikationschef interim på KRAV, kommunikationsansvarig på EcoDataCenter samt med ledarskapsstöd.

Jag står inte ut med att människor inte har rättvisa förutsättningar. Min fritid och mitt överskott går därför i stor utsträckning till organisationen RYSA i Kenya; en förening i ett slumområde i Nairobi, som arbetar för att motivera barn och ungdomar att gå i skolan, ordnar fritidsaktiviteter (fotboll) och organiserar clean-ups - och mycket mer. Två år i rad har jag med schyssta medmänniskors hjälp, bland annat mina uppdragsgivare, sett till att ett lag från RYSA kunnat åka till och delta i Gothia Cup. Vi stöttar också ett antal barn med skolavgifter och flera skolklasser med mensskydd för att möjliggöra full skolgång. Du kan läsa mer om mitt arbete med RYSA på facebook.com/RYSAmarafiki.

DSCF3456.jpg

Hållbarhetskommunikation

Jag hjälper företag att skapa en kärna av hållbarhet i sitt varumärkeslöfte och att leverera på löftet, i erbjudanden, strategier, kommunikation och hållbarhetsredovisningar. Som strateg, skribent och projektledare. Läs mer om vad jag gör inom hållbarhet:

MarknadsFÖRING

B2B-företag har ofta inte möjlighet att ha en fullstor marknadsavdelning. Jag hjälper organisationer med kartläggningar och strategier och löpande marknadsföring och kommunikationsarbete. Läs mer om vad jag gör inom marknadsföring:

LedarskapsstöD

Jag arbetar i olika konstellationer tillsammans med andra seniora ledare för att hjälpa människor till ett mer framgångsrikt företagande och arbetsliv. Vi stöttar ledare att skapa effektiva, snabbrörliga och humana verksamheter som leder till ökad lönsamhet, medarbetartillfredsställelse och kundnöjdhet. Läs mer om vad jag gör inom ledarskap:

HållbarhetsSTRATEGI OCH -kommunikation

Tjänster:
• Projektledning
• Workshops
• Strateg
• Skribent

IMG_6417.jpg

Jag hjälper företag att skapa en kärna av hållbarhet i sitt varumärkeslöfte och att leverera på löftet, i sin strategi ,erbjudanden, kommunikation och hållbarhetsredovisningar. Som strateg, skribent och projektledare.

Som projektledare bygger jag internt och externt förtroende i komplexa projekt genom att skapa trygga relationer, ordning och reda och ekonomisk överblick.

Som workshopledare skapar jag förståelse och delaktighet för världens stora utmaningar och hjälper deltagarna att bryta ner dem till organisationens och personens egna målsättningar och möjligheter. (Bilden ovan är från en workshop med den nordiska ledningen för läkemedelsbolaget Incyte).

Som strateg bidrar jag med bred erfarenhet från en rad olika branscher och organisationers hållbarhetsutmaningar. Under 2018 har jag hjälpt Unionen att skapa en kommunikationsplattform för sitt internationella arbete. Jag intervjuade Unionens tjänstemän engagerade i det internationella arbetet och skapade kommunikationsmoduler möjliga att lyfta in i Unionens ordinarie kampanjer och kommunikation.

""Henrika satte sig snabbt in i Unionens komplexa värld av internationella samarbeten och omvandlade det till ett praktiskt och lättillgängligt underlag för möjlig kommunikation.” Magnus Kjellsson, chef internationellt samarbete Unionen

Som skribent skapar jag texter som tydliggör budskapets kärna. Under 2018 har jag bland annat arbetat som webbskribent för Städpulsens nya webb.

Jag har varit projektledare, redaktör och en av flera skribenter för Swedfunds integrerade årsredovisning 2016 och 2017. ÅR 2016 vann det prestigefyllda priset RI Awards, bland annat för "great storytelling" och för "great explanation of context and strategy".

”Henrika är en person som jag kunnat luta mig mot i den ibland komplexa processen med att få fram alla delar av vår integrerade redovisning i tid. Henrika bidrar med kreativitet, skrivförmåga och vision samt brinner verkligen för sitt uppdrag och sin uppdragsgivare”. Karin Askelöf, fd ESG-manager Swedfund

Marknadsföring

Tjänster:

• Interimchef inom marknadsföring och kommunikation
• Marknadsföring med traditionella och nya metoder
• Strategi- och varumärkesutveckling
• Affärs- och erbjudandeutveckling

Jag är expert på att hitta rätt nivå av marknadsföring för B2B-företag med begränsade resurser. Komplex affärslogik och särskilt svårfunna kunder är min specialitet. Jag arbetar hela vägen från varumärkesutveckling till erbjudandeutformning, med goto-marketlösningar och som löpande resurs i genomförandet av marknadsföringen.

Ett exempel är EcoDataCenter som bygger världens första klimatpositiva datacenter i Falun, där jag arbetar som digitalt kommunikationsansvarig.  Jag driver leads till försäljning via inbound marketin och har projektlett större kundevent. Genom ett systematiskt digitalt arbete har vi fått upp EcoDataCenter i söktoppen samt ökat antalet förfrågningar via webbplatsen.

Skärmavbild 2018-10-03 kl. 17.54.01.png
EcoDataCenter visning-5949_2MB.jpg

Ett annat exempel är Eterne, som jag arbetade med i 2012-2016, först som projektledare på Eternes dåvarande byrå och sedan som marknadsansvarig på Eterne under 2,5 år. När jag träffade ägaren till dåvarande ICM startade vi tillsammans arbetet med att rikta hans olika varumärken mot olika marknadssegment samt att bygga om ICM till Eterne och strukturera om affären till att bli Sveriges starkaste flyttfirma inom hållbar flytt. Kärnan är erbjudandet om att inte kasta företags inredning i flytten utan att istället avyttra den. Utifrån detta byggde vi upp en ny varumärkesplattform och grafikst uttryck samt en ny kommunikationsstrategi baserad på partnerskap. Tack vare omstruktureringen och en marknadsföring som arbetarde nära sälj kunde vi vinna tillbaka viktiga kunder och vinna nya.

”Henrika hjälpte oss att arbeta om vårt varumärke och skapa ökad trovärdighet gentemot våra kunder genom att satsa på vårt hållbarhetsarbete. Henrika var kreativ i att hjälpa oss hitta nya arenor och sätt att nå våra kunder, både digitalt och IRL. Därutöver kunde Henrika se saker på ett annat sätt och tillföra andra värderingar. Jag tror att det är nyttigt för de flesta företag att få någon som kanske utmanar inkörda vägar och företagskultur.” Max Hofmann, VD Eterne

Ledarskap

Tjänster:
• Workshops
• Interim-chef
• Stöttning

Som interimschef arbetar jag med att få en grupp högeffektiv genom tillit, transparens och delaktighet. Under hösten 2018 arbetar jag som interim kommunikationschef på KRAV för en grupp på sju medarbetare. TIllsammans upphandlar vi ny byrå och arbetar igenom varumärkesplattformen, ökar synligheten för KRAV, satsar på att öka varumärkets relevans, göra kunderna mer nöjda och vårt arbete glädjefyllt, meningsfullt och effektivt.

Skärmavbild 2018-10-03 kl. 19.58.22.png

Tillsammans med andra seniora ledare, arbetar jag med att hjälpa ledare och ledningsgrupper att lyckas, genom att hitta sitt syfte, fokusera på kundbehoven, riva hierarkier och bygga förtroendefulla relationer.

”Henrika och Anna på Good Accelerator har med till synes enkla medel hjälpt mig och mitt team till högre öppenhet och en mer effektiv kommunikation. Vi arbetar nu mer fokuserat och syftesdrivet och spiller inte lika mycket tid”. Annika Roupé, marknads- och försäljningdirektör Lernia

patrick-perkins-350622.jpg