Marknadsföring

Tjänster:

• Interimchef inom marknadsföring och kommunikation
• Marknadsföring med traditionella och nya metoder
• Strategi- och varumärkesutveckling
• Affärs- och erbjudandeutveckling

Jag är expert på att hitta rätt nivå av marknadsföring för B2B-företag med begränsade resurser. Komplex affärslogik och särskilt svårfunna kunder är min specialitet. Jag arbetar hela vägen från varumärkesutveckling till erbjudandeutformning, med goto-marketlösningar och som löpande resurs i genomförandet av marknadsföringen.

Ett exempel är EcoDataCenter som bygger världens första klimatpositiva datacenter i Falun, där jag arbetar som digitalt kommunikationsansvarig.  Jag driver leads till försäljning via inbound marketin och har projektlett större kundevent. Genom ett systematiskt digitalt arbete har vi fått upp EcoDataCenter i söktoppen samt ökat antalet förfrågningar via webbplatsen.

Skärmavbild 2018-10-03 kl. 17.54.01.png
EcoDataCenter visning-5949_2MB.jpg

Ett annat exempel är Eterne, som jag arbetade med i 2012-2016, först som projektledare på Eternes dåvarande byrå och sedan som marknadsansvarig på Eterne under 2,5 år. När jag träffade ägaren till dåvarande ICM startade vi tillsammans arbetet med att rikta hans olika varumärken mot olika marknadssegment samt att bygga om ICM till Eterne och strukturera om affären till att bli Sveriges starkaste flyttfirma inom hållbar flytt. Kärnan är erbjudandet om att inte kasta företags inredning i flytten utan att istället avyttra den. Utifrån detta byggde vi upp en ny varumärkesplattform och grafikst uttryck samt en ny kommunikationsstrategi baserad på partnerskap. Tack vare omstruktureringen och en marknadsföring som arbetarde nära sälj kunde vi vinna tillbaka viktiga kunder och vinna nya.

”Henrika hjälpte oss att arbeta om vårt varumärke och skapa ökad trovärdighet gentemot våra kunder genom att satsa på vårt hållbarhetsarbete. Henrika var kreativ i att hjälpa oss hitta nya arenor och sätt att nå våra kunder, både digitalt och IRL. Därutöver kunde Henrika se saker på ett annat sätt och tillföra andra värderingar. Jag tror att det är nyttigt för de flesta företag att få någon som kanske utmanar inkörda vägar och företagskultur.” Max Hofmann, VD Eterne