Uppdrag

 

Pågående -    Kommunikationschef på KRAV

KRAV är Sveriges mest kända varumärke för ekologisk mat. Jag leder kommunikationsavdelningens arbete medan en permanent kommunikationschef rekryteras.

Pågående - Kommunikationsansvarig digitala medier på EcoDataCenter

EcoDataCenter är världens första klimatpositiva datacenter. Jag arbetar med Inbound Marketing och Hubspot för att via alla tillgängliga kanaler effektivt öka kännedomen om och antalet förfrågningar till EcoDataCenter.

Pågående -    Förändringsledare och cofounder, Good Accelerator

Good Accelerator är en rörelse för ett plattare och mer hållbart ledarskap, för snabbrörligare och kundorienterade organisationer. Vi arbetar med att hjälpa ledare att vända sina hierarkier uppochned och sätta medarbetarna närmast kund i förarsätet, för ökad lönsamhet, medarbetarnöjdhet och kundnöjdhet.

2016 -    Projektledare, Futerra

Futerra är Sveriges ledande byrå för hållbarhetskommunikation, en franschise till Futerra London. Jag tar uppdrag som projektledare, strateg och som skribent.

Uppdragen har bl.a. innefattat Ragnsells (koncept), Haglöfs (PL för hållbarhetskommunikationsstrategi ”It’s possible”) och Swedfund (PL/Strateg/skribent Integrerad redovisning 2016 samt 2017). 

2014 -2016    Eterne, marknadsansvarig

Utvecklade hållbarhetsaffären, tog fram ny varumärkesplattform - och kommunikationsstrategi för flyttfirman Eterne samt digital strategi och skötte den digitalt baserade marknadsföringen.

2014 -2016    Tuff Ledarskapsträning, affärsutvecklare samt i träning

För Tuff ledarskapsträning, Sveriges ledande konsulter på platt ledarskap, har jag tillsammans med VD gjort en gotomarket-strategi och rullat ut den i Holland och Finland. Bägge marknadsetableringarna blev framgångsrika och Tuff Ledarskapsträning expanderar nu vidare på dessa marknader. Under dessa år tränade jag också  ett coachande förhållningssätt enligt Tuffs metodik med syfte att bli Tuff-tränare.

2010-2014    Projektledare, Edenvik

Edenvik är en B2B-byrå som arbetar med strategisk kommunikation. Där arbetade jag med ett femtiotal aktiva uppdragsgivare av olika storlek. Jag ansvarade för att sälja in nya affärer till byrån, projektledning av varumärkesarbete och kommunikationskoncept samt arbetade som planner. På fyra år utvecklade jag samarbetet med ett tjugotal nya kunder.

2005-2010    Marknads- och försäljningschef samt förläggare, Verbum Förlag och Cordia

Verbum förlag ägs av Svenska kyrkan och ett antal frikyrkor. Jag arbetade i ledningsgruppen, direktrapporterade till VD och hade personalansvar för 13 medarbetare. Som marknads- och försäljningschef genomförde jag ett organisations- och kulturförändringsarbete med syfte att skapa en professionell och effektiv marknadsavdelning. Under min ledning lanserade vi ett antal produkter på marknaden som sålde långt över försäljningsbudget. Vi lanserade två nya varumärkesplattformar för varumärkena Verbum och Cordia. Dessutom förbättrade vi kommunikationen med förlagets intressenter, dvs. media, författare, bokhandlare och bransch genom dedikerade resurser och ökat externt fokus.

2003-2004    Utställningschef, Svensk Byggtjänst

Ansvarig för Byggutställningens dagliga verksamhet med sju anställda, inklusive dess bokhandelspersonal. I mitt ansvar ingick också att planera och genomdriva en förändring av verksamheten, med syfte att göra Byggutställningen lönsam. Vi kunde vända en negativ trend genom att locka in nya attraktiva utställare. Utställningen gjordes till en mötesplats mellan utställare och besökare genom temakvällar, föreläsningar och aktivitetsbaserade evenemang. Vi lyckades förbättra och öka Byggutställningens kommunikation och attrahera nya viktiga identifierade målgrupper.

2001-2003    Föräldraledig/studerande (litteraturvetenskap A, B och C-nivå)

2000-2001    Strategikonsult, Acando

Det då nystartade konsultbolaget Acando ville komma in på marknaden för förbättringar av system, teknik och ledning. Jag arbetade med att formulera affärsplaner åt Acandos kunder. Som konsult på Hi3G formulerade jag de inledande affärsplanerna och strategierna gentemot Hi3G:s ägare. Som bonus drog jag in en ny stor affär åt Acando, som till slut omfattade 20 konsulter i över ett års tid, till det som sedan blev mobiloperatören 3. 

1995-2000    Management Trainee och affärsutvecklare, Telia/Telia Mobitel

Jag började på Telia som management trainee. Under min tid i bolaget var jag involverad i en rad olika projekt för att vinna nya kunder och affärer. Bland annat ansvarade jag för marknadsfrågorna i Telias mobila projekt i Norge och samordnade under en period våra mobildataerbjudanden i de nordiska länderna. Samt utvecklade erbjudandena för ett nytt varumärke, D.O.F, och var en del av den lilla grupp som förhandlade fram samgåendet med Sonera på den mobila sidan.

1990-1994    Projektledare, Exit Marketing

Exit Marketing var ett av Sveriges första telemarketingbolag. Jag arbetade som kundsansvarig säljare och projektledare och överträffade min säljbudget med 100% det första året. Här lärde jag mig de viktiga grunderna i komplex relationsförsäljning.


Utbildning 

 

2001-2004    Litteraturvetenskap 50 p, Stockholms Universitet

1999-2001    Executive MBA, 40 p, Handelshögskolan i Stockholm

1989-1993    Civilekonomexamen 160 p, Linköpings Universitet.
                    Internationell Ekonomi med fransk/engelsk inriktning

 

Kortare kurser

Mindfulnessbaserad stressreducering, steg 1 (2017), Center för Mindfulness

Tuff ledarskapsträning steg 1 + 2 samt vidareutbildning (2013-2016)

GRI G4, Enact (2014)

Världens Eko 7,5 p (översiktskurs i hållbar samhällsplanering), Stockholm Resilience Centre (2011)

Executive planning, Berghs School of Communication (2011)

Skrivarkurser, Folkuniversitetet och Stockholm Universitet

Chefsutbildningar på M-gruppen (2005)

Diverse kurser i juridik, förhandlingsteknik, projektledning, teknik, personlig utveckling mm