HållbarhetsSTRATEGI OCH -kommunikation

Tjänster:
• Projektledning
• Workshops
• Strateg
• Skribent

IMG_6417.jpg

Jag hjälper företag att skapa en kärna av hållbarhet i sitt varumärkeslöfte och att leverera på löftet, i sin strategi ,erbjudanden, kommunikation och hållbarhetsredovisningar. Som strateg, skribent och projektledare.

Som projektledare bygger jag internt och externt förtroende i komplexa projekt genom att skapa trygga relationer, ordning och reda och ekonomisk överblick.

Som workshopledare skapar jag förståelse och delaktighet för världens stora utmaningar och hjälper deltagarna att bryta ner dem till organisationens och personens egna målsättningar och möjligheter. (Bilden ovan är från en workshop med den nordiska ledningen för läkemedelsbolaget Incyte).

Som strateg bidrar jag med bred erfarenhet från en rad olika branscher och organisationers hållbarhetsutmaningar. Under 2018 har jag hjälpt Unionen att skapa en kommunikationsplattform för sitt internationella arbete. Jag intervjuade Unionens tjänstemän engagerade i det internationella arbetet och skapade kommunikationsmoduler möjliga att lyfta in i Unionens ordinarie kampanjer och kommunikation.

""Henrika satte sig snabbt in i Unionens komplexa värld av internationella samarbeten och omvandlade det till ett praktiskt och lättillgängligt underlag för möjlig kommunikation.” Magnus Kjellsson, chef internationellt samarbete Unionen

Som skribent skapar jag texter som tydliggör budskapets kärna. Under 2018 har jag bland annat arbetat som webbskribent för Städpulsens nya webb.

Jag har varit projektledare, redaktör och en av flera skribenter för Swedfunds integrerade årsredovisning 2016 och 2017. ÅR 2016 vann det prestigefyllda priset RI Awards, bland annat för "great storytelling" och för "great explanation of context and strategy".

”Henrika är en person som jag kunnat luta mig mot i den ibland komplexa processen med att få fram alla delar av vår integrerade redovisning i tid. Henrika bidrar med kreativitet, skrivförmåga och vision samt brinner verkligen för sitt uppdrag och sin uppdragsgivare”. Karin Askelöf, fd ESG-manager Swedfund